Innovation in Telecommunications: Editorial
Kapitel i bok, 2001

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

E Brousseau

S Hultén

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06