Innovation in Telecommunications: Editorial
Kapitel i bok, 2001

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

E Brousseau

S Hultén

Special Issue, "Economics, Innovation and New Technology", Vol. 10, No. 2-3, pp. 73-88

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13