Networks Information Goods ans Market Efficiency
Samlingsverk (redaktörskap), 2001

Redaktör

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

J Arlandis

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06