A Dynamic Sustainable e-Europe
Samlingsverk (redaktörskap), 2001

Redaktör

J Arlandis

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

J Leyten

R Mansell

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06