Prospects for the Third Generation Mobile Systems
Rapport, 2003

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Joakim Björkdahl

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Sven Lindmark

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

T Dunnewijk

N Hmimda

S Hultén

P Tang

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06