ICT Market Dynamics and Development Models in Asia
Samlingsverk (redaktörskap), 2003

Redaktör

E Baranes

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

G Wang

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi