Editorial: Special Issue on Growth in Mobile Communications
Kapitel i bok, 2004

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

S.L Levin

N Sung

C.-H Yoon

Telecommunications Policy, Vol. 28, No. 2, March, pp. 101-106

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13