Editorial: Special Issue on Growth in Mobile Communications
Kapitel i bok, 2004

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

S.L Levin

N Sung

C.-H Yoon

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07