The Future of Mobile Technologies in EU: Assessing 4G Developments
Rapport, 2004

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

P Ballon

Joakim Björkdahl

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Sven Lindmark

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

A Weber

B Wingert

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07