Global Economy and Digital Society
Samlingsverk (redaktörskap), 2004

Redaktör

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

S Levin

N Sung

C-H Yoon

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07