Investment, Innovation and Telecommunications Regulation: What is the Role of the NRA
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

P Garrone

E Andersson

Paper presented at the Seminar on Competition Telecommunications, organized by Post- och Telestyrelsen, 28 September

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07