Mobile Futures Beyond 3G: Special Issue
Samlingsverk (redaktörskap), 2004

Redaktör

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

J-C Burgelman

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07