Mobile Futures Beyond 3G: Editorial
Kapitel i bok, 2004

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

J-C Burgelman

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07