Mobile Futures Beyond 3G: Editorial
Kapitel i bok, 2004

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

J-C Burgelman

info, Vol. 6, No. 6, pp. 345-347

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13