Eulertalet
Artikel i övriga tidskrifter, 2006

euler

Författare

Ulf Persson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Normat

Vol. 54 151-161

Ämneskategorier

Matematik