Eulertalet
Artikel i övrig tidskrift, 2006

euler

Författare

Ulf Persson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Normat

Vol. 54 4 151-161

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-08