Driver Independent Road Curve Characterisation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Magnus Karlsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Vehicle System Dynamics

Vol. 41 411-420

Ämneskategorier

Farkostteknik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06