Evaluation of approximative methods for rainflow damage of broad-banded non-gaussian random loads
Paper i proceeding, 2005

Författare

Magnus Karlsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

Proceedings of the 2005 ASME international Mechanical Engineering Congress and Exposition

Ämneskategorier

Farkostteknik

Sannolikhetsteori och statistik