Evaluation of approximative methods for rainflow damage of broad-banded non-gaussian random loads
Paper i proceeding, 2005

Författare

Magnus Karlsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Proceedings of the 2005 ASME international Mechanical Engineering Congress and Exposition

Ämneskategorier

Farkostteknik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06