Multinational telecom operators - who will lead in Europe?
Artikel i övriga tidskrifter, 1993

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

TELE (Technical and Management Magazine of Televerket), No. 3, pp. 53-57

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13