The Eco-Cyber Life-style Scenario and Other Scenarios on Sustainable Information Societies in 2020
Rapport, 1999

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

A Frotschnig

P Hardy

M Ottisch

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06