Speaking Out - Erik Bohlin ponders the mm's and aah's of Japanese communication
Artikel i övriga tidskrifter, 2002

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi