3G Network Investments in Sweden
Rapport, 2003

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Joakim Björkdahl

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi