Impact of Market developments on Business Models
Rapport, 2006

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

G Pogorel

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06