Towards a Mobile Platform for ICT: A Global Outlook for the Next Decade
Rapport, 2006

Författare

S Forge

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

C Blackman

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06