Sensitivity analysis of traffic equilibria
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Michael Patriksson

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Transportation Science

Vol. 38 3 258-281

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-06