Algorithms for computing traffic equilibria
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Networks & Spatial Economics

Vol. 4 1 23-38

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-06