Statical analysis of damaged skeleton systems
Paper i proceeding, 1975

Författare

Sven Sahlin

Institutionen för byggnadsmekanik

Swedish Council for Building Research, Polish-Swedish Symposium, Stockholm, June 1975

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06