PSEFEM II, A computer program for buckling and large displacement static analysis of elastic plates and shallow shells
Rapport, 1975

Författare

Larsgunnar Nilsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Jan Bäcklund

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik