PSEFEM II, A computer program for buckling and large displacement static analysis of elastic plates and shallow shells
Rapport, 1975

Författare

Larsgunnar Nilsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Jan Bäcklund

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06