Reserapport, International symposium on numerical methods in soil mechanics and rock mechanics, Karlsruhe, 14-20 september 1975
Rapport, 1975

Författare

Kenneth Axelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07