Efficiency and stability of the dynamic vibration absorber in damping wind-induced stochastic vibrations
Rapport, 1974

Författare

Bengt Åkesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06