Analytical and numerical analysis of nonlinear beam elements with special consideration of initial and numerical errors
Doktorsavhandling, 1974

10.00 Palmstedtsalen, Chalmers tekniska högskola, Sven Hultins gata

Författare

Lennart Ågårdh

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

99-0082840-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 152

10.00 Palmstedtsalen, Chalmers tekniska högskola, Sven Hultins gata

Mer information

Skapat

2017-10-07