Problems in cross-functional sourcing decision processes
Paper i proceeding, 2006

sourcing

cross-functionality

Författare

Anna Moses

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation

Pär Åhlström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation

13th International Product Development Management Conference, 12-13 June, 2006, Milan, Italy

979-993

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08