Alkylation of benzene with aques solution of ethanol over ZSM-5 catalysts
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Yuan JunJun

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Börje Sten Gevert

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Indian Journal of Chemical Technology, Vol 13, July 2006

Vol. 13 July

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-06