Redox investigation of some oxides of transition state metals Ni, Cu, Fe and Mn supported on SiO2 and MgAl2O4,
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Qamar Zafar

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Tobias Mattisson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Börje Sten Gevert

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Energy & Fuels

Vol. 20 34-44

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06