The cylindrical omnidirectional patch antenna
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

N. Herscovici

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE Transactions on Antennas and Propagation

Vol. 49 12 1746-1753

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06