A dual polarized multibeam antenna
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Björn Lindmark

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Staffan Lundgren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

C. Beckman

Electronic Letters

Vol. 35 25 2158-2160

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07