Dual polarized array for signal processing applications in wireless communications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Björn Lindmark

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Staffan Lundgren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

J. Sanford

C. Beckman

IEEE Transactions on Antennas and Propagation

Vol. 40 6 758-762

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07