Dual polarized array for signal processing applications in wireless communications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Björn Lindmark

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Staffan Lundgren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

J. Sanford

C. Beckman

IEEE Transactions on Antennas and Propagation

Vol. 40 758-762

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik