Green's functions for planar soft and hard surfaces derived by asymptotic boundary conditions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Harald Franz Arno Merkel

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEE Proceedings Part H

Vol. 144 5 321-328

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06