Asymptotic boundary conditions for strip-loaded and corrugated surfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Per-Simon Kildal

Institutionen för mikrovågsteknik

A. Kishk

Zvonimir Sipus

Institutionen för mikrovågsteknik

Microwave and Optical Technology Letters

Vol. 14 2 99-101

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06