Proper orthogonal decomposition of an axisymmetric turbulent wake behind a disk
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Peter Johansson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Scott H. Woodward

William George

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Physics of Fluids

Vol. 14 7 2508-2514

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06