Equilibrium similarity, effects of initial conditions and local Reynolds number on the axisymmetric wake
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Peter Johansson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

William George

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Michael J. Gourlay

Physics of Fluids

Vol. 15 3 603-617

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06