Eukaryotic expression: developments for structural proteomics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

AR Aricescu

R Assenberg

RM Bill

D Busso

VT Chang

SJ Davis

A Dubrovsky

Lena Gustafsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik

Kristina Hedfalk

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik

et al et al.

Acta Crystallogr D Biol Crystallogr

Vol. 62 1114-1124

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06