A non-mathemtaical introduction to statistics of extremes
Artikel i övrig tidskrift, 2006

Författare

Erik Brodin

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Scandinavian Insurnace Quarterly

Vol. 3 247-252

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06