A case study to verify methods for estimating transmissivity distributions along boreholes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Transmissivity distribution

Hydraulic properties

Data analysis

Hydraulic testing

Keywords Fractured rocks

Författare

Åsa Fransson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Hydrogeology Journal

1435-0157 (ISSN)

Ämneskategorier

Mineral- och gruvteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06