PHASES Information models for industrial environmental control
Rapport, 2000

Författare

Raul Carlson

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ann-Christin Pålsson

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2000:4

Mer information

Skapat

2017-10-07