First examples of practical application of ISO/TS 14048 Data Documentation Format
Rapport, 2001

Författare

Raul Carlson

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ann-Christin Pålsson

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2001:8

Mer information

Skapat

2017-10-07