Slutrapport projekt II:F:12 Integrerade Miljöinformationssystem
Rapport, 2001

Författare

Raul Carlson

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ann-Christin Pålsson

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2001:17

Mer information

Skapat

2017-10-07