Quick guide when switching data documentation format from SPINE to ISO/TS 14048
Rapport, 2003

Författare

Karolina Flemström

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ann-Christin Pålsson

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2003:5

Mer information

Skapat

2017-10-07