Procedural guideline for collection, treatment, and quality documentation of LCA data
Rapport, 2004

Författare

B P Weidema

F Cappellaro

Raul Carlson

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

P Notten

Ann-Christin Pålsson

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

A Patyk

E Regalini

F Sacchetto

S Scalbi

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06