Ny avdelning och ny inriktning på avdelning
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Miljö och teknik

Författare

Ralejs Tepfers

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik

Samfundsnytt. Medlemsblad för Tekniska Samfundet i Göteborg

Vol. 14 9 1-5

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08