Medlemsvärvningskampanj 1988
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Ralejs Tepfers

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik

Samfundsnytt. Medlemsblad för Tekniska Samfundet i Göteborg

Vol. 15 1 1-5

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Mer information

Skapat

2017-10-08