Kontrollerande och testande myndigheter
Artikel i övrig tidskrift, 1988

myndigheter

Kontroll

Författare

Ralejs Tepfers

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik

Samfundsnytt. Medlemsblad för Tekniska Samfundet i Göteborg

Vol. 15 3 1-6

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Mer information

Skapat

2017-10-08