Hur hanterar vi våra resurser?
Artikel i övriga tidskrifter, 1988

Författare

Ralejs Tepfers

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik

Samfundsnytt. Medlemsblad för Tekniska Samfundet i Göteborg

Vol. 15 1-7

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier