Miljöpåverkan och temperaturen
Artikel i övrig tidskrift, 1988

Miljö

temperatur

Författare

Ralejs Tepfers

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik

Samfundsnytt. Medlemsblad för Tekniska Samfundet i Göteborg

Vol. 15 9 1-7

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Mer information

Skapat

2017-10-08